U Dobrego Duszpasterstwo Akademickie | Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego!

Lumen Fidei

Wspólnota, która powstała z pragnienia serca osób, które w czasie studiów      
były członkami Duszpasterstwa Akademickiego „U Dobrego”.      

Wspólnota ta zrzesza młodych pracujących (lub poszukujących pracy) w wieku    
25-35 lat, a opiekunem wspólnoty jest ks. Janusz Rabiniak.

W czasie cotygodniowych spotkań staramy się wspólnie pogłębiać swoją wiarę        
i kształtować relację z Bogiem.   

Poza spotkaniami  uczestniczymy również w wyjściach, wyjazdach.   

Serdecznie zapraszamy!

Na wszelkie pytania odpowiemy również drogą mailową: lumen.fid@gmail.com